Absorbovač UV žiarenia


Malý ale účinný!

Absorbovač UV žiarenia sú vlastne marko molekuly, ktoré boli domiešané do nášho lepidla. Kvôli ich špeciálnej štruktúre sú schopné skoro úplne absorbovať určitú časť slnečného žiarenia ( nevideteľné UV svetlo v rozmedzí 300-380 Nm).

Toto absorbovanie spôsobuje:

vysokú odolnosť voči starnutiu materiálu

minimálne škody z vyblednutia ( napr. výklady obchodov )

pozitívne zdravotné aspekty, škodlivé pôsobenie UV žiarenia na ľudskú kožu je zredukované

vzniknuté teplo pri absorpcii je nanajvýš minimálne