Termické zaťaženie skiel fóliami


Fólie absorbujú časť dopadajúcej slnečnej energie, čím sa oteplujú okenné tabule. Práve pri moderných izolačných sklách môže prijsť v dôsledku zahriatia v medzitabulových priestoroch k rozpínaniu termicky podmieneného napätia.


Za určitých okolností ( zaťaženie vzniknuté zlým namontovaním, narazené hrany, zlé zacvaknutie atď) môže dokonca, aj pri relatívne svetlých fóliách, nastať zlomenie alebo prasknutie sklennej tabule. Pred montážou by si mal každý používateľ dôsledne zvážiť, či je fólia, ktorá sa má namontovať vhodná na jeho sklo. Tento test môže vykonať aj naša firma.


Nie je vždy možné vykonať montáž na všetky sklenné systémy. Kritické sú napríklad vrstevné sklá proti slnečnému žiareniu, izolačné sklá, drôtové sklá a spojené okenné tabule v kombinácii s vnútornými fóliami.


Problematické sú taktiež vrstevné sklá, ktoré sú len čiastočné vystavované slnečnému svetlu ( sklá vrhajúce tieň, dopoly roletou zatiahnuté sklá atď. ). Týmto vyvolané čiastočné oteplenie skla, môže taktiež vyvolať termické napnutie, ktoré môže viesť k vyššie popísaným problémom.


Aby sme spoľahlivo určili, ktorá fólia je vhodná na sklo potrebujeme nasledovné údaje:

Štruktúru skla (hrúbku, výplň skla, rezy skla)

K – hodnota

G – hodnota

viditelna svetelná transmisia