SPuttering


Technológia používaná v kozme!

Technika sputtering je metóda, pri ktorej sa kovy vo vysokom vákuu ostrelujú atómami argónu. Tým sa z povrchu kovu uvoľňujú jednotlivé atómy kovu, ktoré sú v elektromagnetickom poli nasmerované smerom k fólii. Atómy kovu hlboko vniknú do polyesterovej fólie a usadia sa tam ako homogénna metalizácia s nezmeneným vrstevným rozsahom.


Výhody oproti parovej fólii:

dlhodobá zlúčenina kovovej vrstvy s nosnou fóliou

odlúpnutie alebo prasknutie kovovej vrstvy je nemožné

absolútne homogénna vrstevná štruktúra

najlepšia optická kvalita