Skleníkový efekt


Kolísavé sklo má vysokú priepustnosť slnečného žiarenia. Vo vnútri miestnosti je slnečné žiarenia absorbované vnútorným zariadením, podlahou a stenami. Takto vzniknuté oteplovanie je odovzdávané vo forme nudného infračerveného žiarenia. Sklá ale neprepúšťajú toto nudné infračervené žiarenie, čím sa vnútorné prostredie otepluje.


Bruxsafol fólie na ochranu proti slnečnému žiareniu reflektujú vysoký podiel slnečného žiarenia, čím sa sklenníkový efekt minimalizuje.