PS lepidlo


Tlakové senzitívne lepenie

Lepidlo na acrylátovom základe je citlivé na tlak a je aktivované vodou.


Ďalšie povšimnutiahodné znaky lepidla používaného na naše fólie sú:

vysoká odolnosť voči teplotám (výhoda pri teplo-fénovej technike)

vysoké teplotné rozmedzie od -50 až do 150 stupňov Celzia pri ktorom zostáva lepidlo stabilné

najvyššia garancia stálosti

excelentné vlastnosti schnutia

odolné voči stárnutiu