Polyethylén terephthalat


Hmota, z ktorej sú fólie!

Polyethylénterephthalát sa získava z ropy polykondenzáciou terephthalátových zlúčenín a ethyléngklykolu.


VLASTNOSTI

PET znesie vysokú záťaž, vyhovuje najprísnejším hygienickým požiadavkám, preukazuje vysokú chemickú stálosť, je chuťovo neutrálna a už pri produkcii sa preukazuje nízka spotreba materiálu a energie


PET sa preto používa pri výrobe obalových materiálov pre potraviny, medicínske a kozmetické výrobky a pri výrobe obalov pre čistiace prostriedky, poprípade sa používa aj v textilnom priemysle


Pri výrobe fólií sa molekulárne reťazce odťahujú od seba. PET je termoplastická umelá hmota, ktorá je formovatelná pri teplotách cca. 250 stupňov celzia. Pri týchto teplotách sa natiahnuté molekulárne reťazce stiahnu do svojej východiskovej polohy. Tento efekt je využívaný pri teplo-fénovej technike


PET – základné fólie, ktoré sa používajú pri výrobe fólie Bruxsafol, sa vyznačujú najvyššou optickou priehľadnosťou a priesvitnosťou