Laminát


Veľa vrstiev znamená veľkú stabilitu!

PET fólie rôznej intenzity môžu byť pomocou špeciálneho laminátového lepidla a pôsobením veľkého tlaku spojené do celku. Takto vzniknutá sendvičová fólia sa môže využiť aj ako bezpečnostná fólia. Pomer hrúbky jednotlivých fóliových vrstiev má priamy vplyv na fyzikálne vlastnosti koncového výrobku. Na trhu sa ponúkajú fólie laminované za tepla ale aj za studena.


Fólie laminované za tepla sa vyznačujú trocha výhodnejšou cenou pri malej strate optickej kvality


Fólie laminované za studena majú zreteľne vyššiu priehľadnosť a jasnosť


Takto vzniknutý materiál sa veľmi ťažko pretrháva. Zasklenené systémy sa môžu dostať po dodatočnej aplikácii sendvičových fólií do skupiny P2A (vysoká skupina odolnosti skla ). K tomu sa používajú 3-násobne laminované materiály rôznych celkových hrúbok.


Laminovaním ďalších vrstviev by sa dosiahla vyššia odolnosť skla. Od toho sa upustilo, lebo by sa značne zhoršili optické vlastnosti fólie.