Čas schnutia


Naše fólie sú od výroby vybavené s laminovaným lepidlom, ktorý je pri montáži aktivovaný vodou. Táto montážna kvapalina je vtláčaná viacerými krokmi medzi fóliu a sklo. Časť vody zostáva v lepidle a difunduje cez fóliu von. Aj pri najvyššej starostlivosti je možné, že montážna kvapalina nebude celkom odstránená z priestoru medzi fóliou a sklom. Táto prebytočná voda sa môže prejaviť vytvorením bublín poprípadne sa môžu vytvoriť biele, mliekovo pôsobiace flaky.

Na základe našich doterajších skúseností sa tieto prejavy stratia v priebehu krátkeho času. Rýchlosť tohto procesu je závislá na teplote vonkajšieho prostredia, hrúbky fólie a stupňa metalizácie. Viacnásobne laminované bezpečnostné fólie, alebo fólie na ochranu pred slnečným žiarením s vysokým podielom kovu majú zvýšený odpor voči difúžii, čím sa predlžuje a spomaluje proces schnutia.