JOB

Vyplnte prosím všetky údaje.

Osobné údaje


Vzdelanie (po skončení povinnej školskej dochádzky)

Cudzie jazyky

IT - vedomosti

Predchádzajúce zamestnania(aj brigády)

Ostatné:

Ochranný kód: (258)

PRODUKTY

Bruxsafol - Fólie najvyššej kvality

folie na okna, autofólie, folia, fólie, folie na auto, okná, bruxsafol, bruxafol

Energy saving